Kontrole PIP w czasie epidemii

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem dla pracodawcy. Stres i obawy o wysoki mandat za ewentualne niedociągnięcia sprawiają, że dla wielu jest to wyjątkowo trudny czas. Okazuje się, że pomimo pandemii COVID-19 kontrole wcale nie ustały – zmianie uległy natomiast formy i metody wykorzystywane podczas kontroli. Co warto o nich wiedzieć? Jak się przygotować?

Brak jasności prawnej

Niestety, pomimo iż restrykcje i ograniczenia dotykające większość przedsiębiorców trwają już ponad rok, to wciąż nie powstało żadne zarządzenie regulujące kwestie prowadzenia kontroli w reżimie sanitarnym, wymuszonym przez COVID-19. Właściwie jedynym źródłem informacji są zapisy na stronie Głównego Inspektoratu Pracy informujące o nowych zasadach prowadzenia kontroli podczas epidemii. Zapisy dopuszczają trzy formy inspekcji – osobiście w siedzibie pracodawcy, w trybie zdalnym i tzw. hybrydowym (część dokumentacji kontrolowana zdalnie, a kontrola warunków pracy osobiście). Jeśli kontrola dotyczy typowo warunków pracy pracowników, to powinna odbyć się w trybie stacjonarnym lub mieszanym – ważne jest bowiem osobiste upewnienie się przez inspektora co do warunków pracy.

Kontrole w trybie COVID – czego dotyczą?

Pomimo iż podczas pandemii COVID-19 zwiększyła się liczba kontroli, z jakimi zmagają się pracodawcy (m.in. ze strony Sanepidu), to zakres kontroli PIP nie uległ większym zmianom. W dalszym ciągu skupiają się oni głównie na kontrolowaniu prawnych aspektów zatrudnienia (umów, dokumentacji, przestrzegania czasu pracy, urlopów), a także bezpieczeństwa pracowników podczas świadczenia pracy (tu m.in. sprawdzane są szkolenia, badania okresowe, dostępne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, sprawność maszyn i urządzeń i inne aspekty wpływające na bezpieczeństwo podczas pracy). Dodatkowo, w związku ze stanem epidemii kontrolowane jest również wywiązywanie się przez pracodawców z obowiązkowego dostarczania odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochronnych pomagających w redukcji narażenia na czynniki biologiczne (np. redukcję szans zarażenia koronowirusem). Pracodawca także powinien zapewniać regularne pranie i konserwację odzieży i obuwia i zwłaszcza w tym okresie jest to przedmiotem kontroli Inspekcji Pracy.

Kontroli podlega również aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego – na każdym stanowisku mamy teraz do czynienia z nowych czynnikiem zagrożenia, jakim jest SARS-CoV-2, dlatego dokumentacja powinna obejmować również sposoby minimalizacji na to zagrożenie i działania podejmowane, by ograniczać ryzyko zachorowania.

Co z reżimem sanitarnym?

Co ważne, w myśl obowiązujących przepisów, Inspektorzy PIP nie mają uprawnień do kontrolowania reżimu sanitarnego w zakładzie pracy. Ustanowione w związku z pandemią przepisy nie stanowią bowiem przepisów prawa pracy. Nie oznacza to jednak, że w razie kontroli takie elementy jak zasłanianie ust i nosa, zachowanie odległości pomiędzy pracującymi pracownikami czy wykorzystanie środków dezynfekcyjnych nie zostanie ocenione – inspektorzy powołują się tu na zapis o rozwiązaniach profilaktycznych (zmierzających do ograniczenia ekspozycji na koronawirusa), które w większości są zgodne z rozporządzeniami dotyczącymi przepisów sanitarnych.

Kontrola Inspekcji Pracy a praca zdalna

Od ponad roku praca zdalna cieszy się niesłabnącą popularnością – to właśnie dzięki niej możliwe jest kontynuowanie działalności przez pracowników biurowych i administracyjnych. W związku z brakami w istniejących przepisach można powiedzieć, że praca zdalna nie jest regulowana przez administrację państwową. Oczywiście nie oznacza to nadal, że zachodzi pełna dowolność w kształtowaniu warunków pracy – w tym przypadku również świadczenie pracy odbywa się na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, co pozwala na ich kontrolę. Szczególnie jeśli np. do Inspekcji Pracy napłynęłaby skarga od któregoś z pracowników. W takim przypadku ocenione zostaną ustalenia pomiędzy stronami przed oddelegowaniem pracownika do pracy z domu (techniczne i lokalowe warunki pracownika), a także czy pracownik otrzymał niezbędne narzędzia od pracodawcy do wypełniania swoich obowiązków. Skontrolowany może zostać także charakter pracy i jej zgodność z zapisami umowy.

Kontrola w czasie COVID-19 – jak się przygotować?

Oczywiście najlepszym sposobem na kontrolę w zakładzie pracy jest dokładanie starań, by spełnione zostały wszystkie wymagania prawne dotyczące Twojej firmy. Regularne przeprowadzanie szkoleń pracowniczych, uzupełnianie dokumentacji dotyczącej ryzyka zawodowego, na bieżąco aktualizowana dokumentacja pracownicza, przydział odzieży i obuwia adekwatny do wykonywanej pracy – to wszystko, co pozwoli Ci utrzymać w zakładzie wysoki poziom bezpieczeństwa i ze spokojem przyjąć inspektorów. Na profesjonalną i kompleksową obsługę BHP w Twojej firmie możesz liczyć w Centrum BHP, które oferuje usługi dopasowane do sytuacji sanitarno-epidemiologicznej – np. szkolenia wykonywane na miejscu, w zakładzie pracy, ale także zdalnie i hybrydowo. Możesz mieć więc pewność, że stan BHP w Twojej firmie nie będzie wzbudzał wątpliwości, a Twoi pracownicy przez cały czas będą pracowali w godnych i bezpiecznych warunkach.

CENTRUM  BHP  S.C.

Share This

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close