Szkolenie RODO Warszawa

Szkolenia

Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

szkolenia rodo warszawa

PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Centrum BHP od ponad ćwierć wieku organizuje  profesjonalne szkolenia z  zakresu BHP, PPOŻ oraz szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy. 

Obecnie oferta naszej firmy poszerzyła się o szkolenia z RODO, jako odpowiedź na rosnące potrzeby szkoleniowe rynku.

Wprowadzone 5 maja 2018 roku rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych tzw. RODO zawiera szereg nowych przepisów mówiących o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisów o swobodnym przepływie danych osobowych.

Definicja danych osobowych na gruncie RODO jest niezwykle szeroka i budzi wiele kontrowersji. RODO nakłada nowe obowiązki i wprowadza szereg pojęć i przepisów nieznanych dotychczasowej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Naruszenie nowych przepisów może skutkować wysokimi karami pieniężnymi.

Szkolenia z RODO organizowane w Centrum BHP powadzone są przez najbardziej doświadczoną kadrę, certyfikowanych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Przeprowadzane są według ustalonego harmonogramu lub dostosowane do potrzeb Klienta. Prowadzone w przystępnej formie, której efektem jest przedstawienie kluczowych zagadnień z obszaru ochrony danych osobowych, a także zasad przetwarzania danych w oparciu o aktualne regulacje prawne.

Dbając o najwyższą jakość obsługi oraz wygodę szkolenia z RODO organizujemy w siedzibie naszej firmy, jak również w miejscach rekomendowanych przez Klienta, zapewniając sprawną logistykę. 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych skierowane są do osób zajmujących się na co dzień zagadnieniami z obszaru ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych, a także przygotujemy uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Szkolenia dedykowane są w szczególności do:

 • administratorów danych osobowych, 
 • osób odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji oraz ochronę danych osobowych w firmie,
 • osób przygotowujących się do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w firmie
 • właścicieli przedsiębiorstw,
 • pracowników działu kadr, 
 • pracowników księgowości,
 • osób zajmujących się zatrudnieniami i rekrutacjami,
 • osób zajmujących się marketingiem, 
 • managerów,
 • osób pracujących w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym,
 • osób pracujących z danymi osobowymi np. call center czy HR,
 • przedsiębiorców z branży e-commerce, w szczególności właścicieli sklepów i serwisów internetowych.

CEL SZKOLENIA

Nasz program szkoleń to połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, dzięki której uczestnicy zdobędą kompleksową, specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych oraz dowiedzą się, jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe, a także uzyskają umiejętności umożliwiające samodzielne wdrożenie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych.

W oparciu o aktualne regulacje prawne, podczas organizowanych przez nas szkoleń zostaną omówione kluczowe zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych. 

Uczestnicy szkolenia z RODO dowiedzą się m.in.:

 • jakie zmiany wynikają z RODO, 
 • jak wdrożyć RODO w oparciu o wzory dokumentacji,
 • jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe,
 • jakie obowiązki na administratorów danych oraz podmioty przetwarzające nakłada RODO,
 • jakie środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO,
 • jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu, 
 • jak optymalizować środki bezpieczeństwa: środki organizacyjne, dokumentacyjne i techniczne,
 • czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych,
 • w jaki sposób analizować ryzyka związane z ochroną danych osobowych i jak odpowiednio na nie reagować.
 • jakie są zadania i rola organu nadzorczego (PUODO),
 • w jakim celu wprowadzono funkcję inspektora ochrony danych (IOD), jaki jest jego status oraz zadania,
 • w jaki sposób dostosować procesy związane z prowadzeniem sklepów internetowych do wymagań wynikających z RODO,
 • gdzie zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest przekazanie i wyjaśnienie uczestnikom kursu niezbędnych informacji wynikających z RODO, które będą mogli wykorzystać w swoich miejscach pracy.

Wyjaśnimy również, jakie zostały wprowadzone kar, zasady ich nakładania oraz wysokość, za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z RODO. 

Szkolenia organizowane w Centrum BHP prowadzone są przez najlepszych wykładowców, którzy są doświadczonymi ekspertami – praktykami w swojej dziedzinie z tytułem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, dbają o swój rozwój osobisty i zawodowy, mają niezwykłe umiejętności interpersonalne i dydaktyczne.  

W sposób kompetentny potrafią edukować i doradzać innym. Są doskonale przygotowani merytorycznie, bardzo dobrze znają obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających oraz powiązane z nimi uprawnienia podmiotów danych. 

Szkolenia organizujemy w siedzibie naszej firmy lub dojeżdżamy do Klientów na terenie całej Polski. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach z RODO

 

Cezary Myśliwiec

Share This

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close