Jak wygląda nowoczesne szkolenie BHP?

Szkolenie bhp jak wygląda ?

W dzisiejszych czasach, nie możliwe stało się podjęcie pracy i objęcie nowego stanowiska bez wcześniej odbytego szkolenia BHP. Na pewno każdy pracownik w niejednej firmie miał z takim kursem do czynienia. Większość z Nas tego typu wykłady uważa za stratę czasu oraz przykry i uciążliwy obowiązek. Często szkolenia BHP kojarzą Nam się z wielogodzinnymi, monotonnymi i nudnymi wykładami, z których nic ciekawego nie wynosimy. Dlaczego tak się dzieje i pracownicy w ten sposób postrzegają szkolenia BHP? Czy możliwe są nowoczesne i ciekawe zajęcia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Świat idzie z postępem, a technologia rozwija się w błyskawicznym tempie, może najwyższy czas i pora by unowocześnić szkolenia BHP i dostosować je do ówczesnych potrzeb i wymagań klientów.

Czym jest szkolenie BHP?

Skrót BHP oznacza bezpieczeństwo i higienę pracy, czyli zapoznanie pracownika oraz kadry kierowniczej, zarówno z ich prawami jak i obowiązkami w danej firmie. Zatem odpowiednio przeprowadzone szkolenie BHP powinno przynieść daleko idące korzyści nie tylko dla pracownika, ale również dla pracodawcy. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa przez pracownika, pozwoli uniknąć przykrych zdarzeń i nieszczęśliwych wypadków, a tym samym ochroni jego zdrowie i życie. Z kolei uzyskana i należycie wykorzystana wiedza dotycząca praw pracownika, powinna zwiększyć jego efektywność pracy, a tym samym rentowność firmy i przynieść zysk pracodawcy. Dlatego właśnie przeprowadzenie rzetelnego i efektywnego szkolenia BHP jest tak ważne.

Rodzaje szkoleń.

  • szkolenie wstępne BHP – obowiązuje każdego nowego pracownika przed przystąpieniem do pracy
  • szkolnie okresowe BHP – okres po jakim należy przeprowadzić to szkolenie zależy od rodzaju stanowiska pracownika, w ramach przypomnienia i poszerzenia zdobytej wiedzy
  • szkolenie z pierwszej pomocy – dla niektórych wyznaczonych pracowników obowiązkowe, dla pozostałych potrzebne i niezbędne
  • szkolenie ochrony przeciwpożarowej PPOŻ – obowiązkowe dla niektórych

wyznaczonych pracowników lub dla wszystkich pracujących z czynnikami łatwopalnymi.

Jakie czynniki wpływają na nowoczesność szkoleń BHP?

Nowoczesne i skuteczne szkolenie BHP, przede wszystkim powinno być indywidualnie dostosowanie do potrzeb danej firmy. Ponad to w obrębie, tejże firmy powinno być różnorodne w zależności od stanowiska jakie zajmuje grupa szkolonych pracowników. Inna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny będzie potrzebna księgowej, a inna chemikowi, dlatego nie można przeprowadzić dla nich jednego, wspólnego szkolenia. Tym czasem, większość wykładów jest schematyczna i taka sama dla wszystkich słuchaczy, bez względu na wykonywaną przez nich pracę.

nowoczesne szkolenia bhp dla pracownikow

Wykładowca

Najważniejszą osobą podczas prowadzenia szkolenia jest bez wątpienia wykładowca, musi, więc to byś osoba, która nie tylko posiada niezbędną wiedzę, ale także potrafi ją przekazać innym, a to nie zawsze da się pogodzić. Ponad to osoba taka powinna posiadać cechy oratora oraz odpowiednio modulować głos i budować napięcie, przez co wykład staje się ciekawszy, a nie monotonny i nudny. Innowacyjne szkolenia prowadzi więcej niż jeden osoba, bowiem każdy jest fachowcem we własnej dziedzinie. Tak, więc mamy instruktorów odpowiedzialnych za przepisy przeciwpożarowe, pierwszą pomoc, czy higienę pracy. Dobrym pomysłem jest także zaproszenie gości np. strażaka czy ratownika medycznego, którzy zobrazują niebezpieczeństwa, opowiadając o wydarzeniach autentycznych, z którymi spotkali się w swojej pracy. Łatwiej Nam, bowiem przyswoić wiedzę opartą na życiowych wydarzeniach, niż suchą teorię. Tak przeprowadzone szkolenie zapewne będzie ciekawe dla pracowników i zostanie w ich pamięci na dłużej.

Miejsce w którym odbywa się szkolenie

Szkolenie BHP może odbywać się zarówno w siedzibie firmy pracownika, jeśli ta posiada odpowiedni sprzęt, jak i w salach wykładowych firmy przeprowadzającej szkolenie. Nowoczesne szkolenia odbywają się także bezpośrednio w miejscu pracy pracownika np. na budowie czy laboratorium. Obecnie powszechne stają się, także platformy internetowe, które oferują wykłady BHP online. Niektóre firmy prowadzą zajęcia z PPOŻ na zewnątrz, co urozmaica i ożywia wykład, a słuchaczom dostarcza niezbędnego ruchu.

Wróćmy, jednak do sal wykładowych. Czym powinno charakteryzować się tego typu pomieszczenie? Przede wszystkim powinny być one czyste i zadbane oraz przyjazne dla oka słuchacza. Istotne jest, także zaopatrzenie sali w wygodne krzesła i odpowiednie ustawienie stołów tak, aby wszyscy widzieli prezentowane materiały. W trakcie nowoczesnych szkoleń BHP wykorzystuje się komputer, rzutnik, tablice multimedialne, głośniki oraz flipchart, jest to niezbędny sprzęt, który powinna posiadać każda nowoczesna sala wykładowa.

Rodzaj materiałów użytych podczas wykładu

Powszechnie wiadomo, że nie wiele zapamiętujemy z informacji, które słyszymy. Znacznie, więcej wiedzy przyswajamy, angażując pozostałe zmysły lub ucząc się poprzez zabawę, dlatego też w nowoczesnych szkoleniach BHP, wykorzystuje się różne techniki przekazywania wiedzy. Oczywiście niezbędnym elementem każdego wykładu nadal pozostaje prezentacja multimedialna. Dobra prezentacja powinna zawierać małą ilość tekstu, bowiem nie są to zajęcia z umiejętności czytania. Powinna również być przejrzysta i czytelna dla słuchaczy, a więc mieć odpowiednią wielkość czcionki. Doskonała prezentacja to tak, która zawiera, więcej obrazków niż tekstu. Obecnie do prezentacji wprowadza się filmy instruktarzowe, czy ikonografie, które znacznie ją ożywiają. Ważna jest także interakcja pomiędzy wykładowcą i słuchaczami, w tym celu stosuje się, więc gry szkoleniowe, prowadzi dyskusje, rozwiązuje problemy poprzez burzę mózgów bądź aranżuje scenki do odegrania. Obecne innowacyjne szkolenia BHP wprowadzaj więcej praktyki w czasie zajęć, co bardzo podoba się słuchaczom, np. każdy uczy się użycia gaśnicy lub pracuje na fantomie w trakcie zajęć z ratownictwa medycznego. Także użycie tablic multimedialnych, w trakcie wykładu pozwala na bezpośrednią interakcję słuchaczy w zajęcia.

Bariera językowa

W dzisiejszych czasach, mamy do czynienia z firmami międzynarodowymi, które zatrudniają pracowników z różnych krajów. W ostatnich latach przybywa coraz więcej pracowników zza wschodniej granicy. Nie każdy zatrudniony w Polsce pracownik mówi w języku polskim, dlatego prowadzenie szkolenia w tym języku, dla takich pracowników staje się bezcelowe i problematyczne. Nowoczesne firmy oferujące szkolenia BHP, proponują swoje wykłady także w języku angielskim, co rozwiązuje problem bariery językowej i pozwala na szkolenie również obcokrajowców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Liczebność grupy

Wiadomo, że dla pracodawcy najlepszym rozwiązaniem jest wysłanie na szkolenie BHP jednorazowo jak największej grupy pracowników. Nasuwa się więc pytanie: czy prowadzenie wykładu w grupie np. 50-osobwej przynosi należyte efekty edukacyjne.? Odpowiedź oczywiście jest wszystkim znana. Lepiej prowadzić zajęcia w mniejszych grupach, gdzie wykładowca będzie miał bezpośredni kontakt ze słuchaczami i będzie mógł z nimi np. podyskutować. Ponadto w mniejszych grupach łatwiej przeprowadzi się zajęcia aktywne np. z użyciem fantomów, co korzystniej wpływa na przyswojenie materiału. Nowoczesność szkoleń BHP polega, więc na tym, że zajęcia odbywają się w mniej liczebnych grupach aby zwiększyć efektywność przekazanej wiedzy

Jak widać możliwe jest prowadzenie ciekawych i innowacyjnych szkoleń BHP, tak aby słuchacze brali w nich chętniej aktywny udział. Niewielkie zmiany, wprowadzenie kilku udoskonaleń np. wykład w języku angielskim, zmniejszeni liczebności grup oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala uczynić zajęcia bardziej atrakcyjnymi i skutecznymi. Nowoczesne szkolenie BHP sprawia, że zajęcia są bardziej przystępne dla słuchaczy i pozwalają im zdobyć i przyswoić niezbędną wiedzę, która w przyszłości może zaowocować w kryzysowej sytuacji i uratować czyjeś zdrowie a nawet życie. Należy przy tym pamiętać, że prawidłowe przygotowane szkolenie BHP, jest indywidualnie dostosowane do potrzeb firmy i jej pracowników i dba przede wszystkim o ich bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

Wszystkich zainteresowanych profesjonalnymi szkoleniami z zakresu BHP zapraszamy do współpracy.
 

Cezary Myśliwiec

Share This