Szkolenie BHP pierwsza pomoc

Szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy

szkolenie BHP pierwsza pomoc

Szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy

Szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy prowadzone są pod kątem realnych zagrożeń w miejscu pracy. Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia podczas szkolenia przygotowywane są przez naszych instruktorów indywidualnie dla szkolonej grupy osób.
Szkolenia może być przeprowadzone w siedzibie Państw firmy , w naszej sali wykładowej lub
w miejscu wykonywania pracy przez pracowników ( np. teren budowy ).
Każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielanie Pierwszej Pomocy w firmie.
Podstawa prawna:
Zgodnie z Kodeksem Pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3, każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku i obsługę apteczki.

Rodzaje szkoleń:

  • Szkolenie podstawowe z udzielania Pierwszej Pomocy- szkolenie powinni odbyć pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę do udzielania Pierwszej Pomocy w firmie.
    Zaświadczenie o odbyciu szkolenia ważne jest przez 5 lat.
  • Szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy dla nauczycieli – każdy nauczyciel powinien przejść szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy. Częstotliwość szkoleń określa dyrektor szkoły.
  • Szkolenie dla Instruktorów udzielania Pierwszej Pomocy – szkolenie dedykowane jest osobą, które pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Po odbyciu szkolenia otrzymuje się tytuł Instruktora Pierwszej Pomocy, co umożliwia samodzielne prowadzenie szkoleń w tym zakresie. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia ważne jest przez 5 lat.

Naszą ofertę dopasowujemy indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.

Cezary Myśliwiec

Share This