Szkolenie RODO Warszawa

Szkolenia

Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

szkolenia rodo warszawa

PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Centrum BHP od ponad ćwierć wieku organizuje  profesjonalne szkolenia z  zakresu BHP, PPOŻ oraz szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy. 

Obecnie oferta naszej firmy poszerzyła się o szkolenia z RODO, jako odpowiedź na rosnące potrzeby szkoleniowe rynku.

Wprowadzone 5 maja 2018 roku rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych tzw. RODO zawiera szereg nowych przepisów mówiących o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisów o swobodnym przepływie danych osobowych.

Definicja danych osobowych na gruncie RODO jest niezwykle szeroka i budzi wiele kontrowersji. RODO nakłada nowe obowiązki i wprowadza szereg pojęć i przepisów nieznanych dotychczasowej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Naruszenie nowych przepisów może skutkować wysokimi karami pieniężnymi.

Szkolenia z RODO organizowane w Centrum BHP powadzone są przez najbardziej doświadczoną kadrę, certyfikowanych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Przeprowadzane są według ustalonego harmonogramu lub dostosowane do potrzeb Klienta. Prowadzone w przystępnej formie, której efektem jest przedstawienie kluczowych zagadnień z obszaru ochrony danych osobowych, a także zasad przetwarzania danych w oparciu o aktualne regulacje prawne.

Dbając o najwyższą jakość obsługi oraz wygodę szkolenia z RODO organizujemy w siedzibie naszej firmy, jak również w miejscach rekomendowanych przez Klienta, zapewniając sprawną logistykę. 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych skierowane są do osób zajmujących się na co dzień zagadnieniami z obszaru ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych, a także przygotujemy uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Szkolenia dedykowane są w szczególności do:

 • administratorów danych osobowych, 
 • osób odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji oraz ochronę danych osobowych w firmie,
 • osób przygotowujących się do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w firmie
 • właścicieli przedsiębiorstw,
 • pracowników działu kadr, 
 • pracowników księgowości,
 • osób zajmujących się zatrudnieniami i rekrutacjami,
 • osób zajmujących się marketingiem, 
 • managerów,
 • osób pracujących w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym,
 • osób pracujących z danymi osobowymi np. call center czy HR,
 • przedsiębiorców z branży e-commerce, w szczególności właścicieli sklepów i serwisów internetowych.

CEL SZKOLENIA

Nasz program szkoleń to połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, dzięki której uczestnicy zdobędą kompleksową, specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych oraz dowiedzą się, jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe, a także uzyskają umiejętności umożliwiające samodzielne wdrożenie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych.

W oparciu o aktualne regulacje prawne, podczas organizowanych przez nas szkoleń zostaną omówione kluczowe zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych. 

Uczestnicy szkolenia z RODO dowiedzą się m.in.:

 • jakie zmiany wynikają z RODO, 
 • jak wdrożyć RODO w oparciu o wzory dokumentacji,
 • jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe,
 • jakie obowiązki na administratorów danych oraz podmioty przetwarzające nakłada RODO,
 • jakie środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO,
 • jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu, 
 • jak optymalizować środki bezpieczeństwa: środki organizacyjne, dokumentacyjne i techniczne,
 • czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych,
 • w jaki sposób analizować ryzyka związane z ochroną danych osobowych i jak odpowiednio na nie reagować.
 • jakie są zadania i rola organu nadzorczego (PUODO),
 • w jakim celu wprowadzono funkcję inspektora ochrony danych (IOD), jaki jest jego status oraz zadania,
 • w jaki sposób dostosować procesy związane z prowadzeniem sklepów internetowych do wymagań wynikających z RODO,
 • gdzie zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest przekazanie i wyjaśnienie uczestnikom kursu niezbędnych informacji wynikających z RODO, które będą mogli wykorzystać w swoich miejscach pracy.

Wyjaśnimy również, jakie zostały wprowadzone kar, zasady ich nakładania oraz wysokość, za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z RODO. 

Szkolenia organizowane w Centrum BHP prowadzone są przez najlepszych wykładowców, którzy są doświadczonymi ekspertami – praktykami w swojej dziedzinie z tytułem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, dbają o swój rozwój osobisty i zawodowy, mają niezwykłe umiejętności interpersonalne i dydaktyczne.  

W sposób kompetentny potrafią edukować i doradzać innym. Są doskonale przygotowani merytorycznie, bardzo dobrze znają obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających oraz powiązane z nimi uprawnienia podmiotów danych. 

Szkolenia organizujemy w siedzibie naszej firmy lub dojeżdżamy do Klientów na terenie całej Polski. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach z RODO

 

Cezary Myśliwiec

Share This