Szkolenie BHP 

Obsługa firm w zakresie BHP

KURSY BHP

KURSY I SZKOLENIA bhp

Wszystkie szkolenia prowadzone przez naszych pracowników są dostosowane oraz przygotowane pod kątem grupy zawodowej, która bierze udział w szkoleniu. Szkolenia prowadzimy w języku polskim lub angielskim.
Szkolenia może być przeprowadzone w siedzibie Państw firmy , w naszej sali wykładowej lub w miejscu wykonywania pracy przez pracowników
( np. teren budowy ).
Należy pamiętać, że każdy pracownik powinien posiadać aktualne szkolenie BHP.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”
Zgodnie z art. 2373 § 2 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

Rodzaje szkoleń BHP:

  • Szkolenie wstępne – powinien odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy.
  • Szkolenia okresowe na stanowiska robotniczych- powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym nie później niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jeśli pracownik wykonuje pracę szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż 1 na rok.
  • Szkolenia okresowe na stanowiskach administracyjno – biurowych- powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku administracyjno – biurowym nie później niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lata.
  • Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno- technicznych – powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku inżynieryjno – technicznym nie później niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lata.
  • Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku osoby kierującej pracownikami nie później niż 6 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lata.

Naszą ofertę dopasowujemy indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.

Cezary Myśliwiec

Share This