Stała współpraca z firmami

Outsourcing 

Outsourcing ( stała współpraca )

Outsourcing to idealne rozwiązanie dla tych z Państwa, którzy pragną zminimalizować koszty oraz zapewnić wysoki poziom standardów bhp w swojej firmie. Szkolenia prowadzimy w języku polskim oraz angielskim.
W ramach współpracy zapewniamy:

 • kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników,
 • przeprowadzanie szkoleń okresowych dla wszystkich pracowników firmy,
 • przeprowadzanie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla wyznaczonych pracowników,
 • sporządzanie Oceny Ryzyka Zawodowego na wszystkie stanowiska pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • wypadek w pracy oraz w drodze z pracy lub do pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych,
 • pomoc w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych w firmie oraz wyposażeniu w sprzęt PPOŻ,
 • audyty oraz okresowe przeglądy stanowisk pracy,
 • tworzenie wymaganych prawem dokumentacji z zakresu BHP,
 • pomoc oraz wsparcie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w firmie,
 • wszelkie możliwe wsparcie w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo i porady telefoniczne lub mailowe w w/w zakresie.

W ramach szkoleń wstępnych i okresowych, przeprowadzamy instruktaż udzielania pierwszej pomocy oraz instruktaż postępowania w razie pożaru a także innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.
Zadbamy o to aby w Państwa Firmie cała dokumentacja z zakresu BHP, była zgodna z obowiązującym prawem.
Koszt naszych usług w ramach outsourcing zaczyna się od 200zł netto miesięcznie.
(cena uzależniona jest od zakresu obowiązków, liczby pracowników, wielkości zakładu pracy itp.)

Naszą ofertę dopasowujemy indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.

Cezary Myśliwiec

Share This