Przeglądy, montaż i konserwacje

KOMPLEKSOWA ochrona przeciwpożarowa

projekty instalacji i zabezpieczenia przeciwpożarowe

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa oraz pełnej ochrony PPOŻ. Właściciel, zarządca lub użytkownik jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich wymagań techniczno‑budowlanych, technologicznych oraz instalacyjnych budynku.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719] nakłada różne obowiązki na zarządców i właścicieli nieruchomości w trosce o życie i zdrowie ludzi.

Władający danym obiektem zobligowany jest do zapewnienia ochrony technicznej, przygotowanie środków formalno‑prawnych i organizacyjnych, które umożliwiają ochronę przed pożarami. Do jego obowiązków należy: przeprowadzania obowiązkowych przeglądów technicznych budynku, przestrzeganie harmonogramu okresowych przeglądów instalacji przeciwpożarowych oraz ich konserwacji, przygotowanie dróg ewakuacyjnych i procedur z tym związanych.   

Ponadto wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, które zainstalowane są w budynku, muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty.

Ochrona przeciwpożarowa budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów

Wszelakiego rodzaju obiekty mieszkalne, budowlane, budynków użyteczności publicznej, obiekty biurowo-usługowy, galerie handlowe, hale magazynowe, hotele, obiekty przemysłowe i inne muszą spełniać wszystkie wymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym oraz  wykazać to przed strażą pożarną. Ponadto zgodnie z przepisami wszystkie obiekty powinny być wyposażone w różnego rodzaju sprzęt oraz urządzenia przeciwpożarowe, które będą odpowiednio zaprojektowane, dobrane i wykonane.

Z myślą o wsparciu wszystkich władających obiektami nasza firma poszerzyła ofertę o kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz technicznej obsługi wszystkich obiektów.

Dzięki profesjonalnej obsłudze oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowniczej jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksową usługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb, oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektu związanego z zabezpieczeniami pożarowymi. 

Działamy kompleksowopocząwszy od szeroko rozumianego doradztwa, stworzenia projektu i wyceny, poprzez montaż, konserwacje, a także sprawną obsługę serwisową. Przeprowadzamy wszystkie czynności zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wspieramy właścicieli obiektów w trakcie kontroli realizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz realizujemy wszystkie zalecenia pokontrolne.

Posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę i cenne doświadczenia aby w pełni kompleksowo zająć się bezpieczeństwem przeciwpożarowym każdego obiektu i świadczyć najwyższą jakość usług w konkurencyjnych cenach.

W ramach kompleksowej obsługi PPOŻ. w naszej ofercie znajduje się m.in:

 • kompleksowa opieka nad systemami pożarowymi,
 • przeglądy techniczne i konserwacje instalacji PPOŻ.
 • przegląd urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, systemów oddymiania obiektów, funkcjonowania  hydrantów i drzwi PPOŻ.
 • legalizacje, testy, 
 • okresowe pomiary ochronne,
 • prace modernizacyjne, naprawy, urządzeń PPOŻ.,
 • usuwanie awarii i ich skutków,
 • serwis urządzeń PPOŻ.,
 • audyty pożarowe,
 • stały nadzór nieruchomości
 • nadzór nad próbną ewakuacją obiektu.
 • kontrole prewencyjne,
 • doradztwo techniczne w zakresie instalacji i systemów w obiektach.
 • sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 
 • sporządzanie opinii i ekspertyz przeciwpożarowych, dokumentacji projektowych i powykonawczych, uzgadnianie projektów przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych. 

W ramach kompleksowej obsługi PPOŻ: organizujemy ćwiczenia ewakuacyjne, szkolenia PPOŻ. oraz szkolenia w zakresie niezbędnej obsługi urządzeń PPOŻ. A także szkolenia z obsługi centrali systemu sygnalizacji pożaru dla pracowników ochrony, pracowników technicznych oraz administratorów nieruchomości.

Nasz zespół tworzą specjaliści, uznani fachowcy z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, profesjonalną wiedzą oraz szerokimi kompetencjami. Dzięki licznymi szkoleniom i ciągle podnoszonym standardom oferujemy innowacyjne rozwiązania o najwyższej jakości oraz gwarantujemy obsługę na najwyższym poziomie. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z przepisami prawa przeciwpożarowego i budowlanego oraz według polskich norm.

Naszą ofertę dopasowujemy indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.

Cezary Myśliwiec

Share This