Czynności postępowania powypadkowego krok po kroku

Postępowanie powypadkowe

Postepowanie powypadkowe
(nowe przepisy)

Jeśli Państwa pracownik uległa wypadkowi w pracy lub w drodze do pracy lub z pracy, proszę nie zwlekać i niezwłocznie skontaktować się z nami. Zlecając naszej firmie wykonanie niezbędnej dokumentacji powypadkowej mają państwo pewność, dokonania fachowej oraz rzetelnej dokumentacji powypadkowej. Zajmiemy się wszystkim formalnościami.
Pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy, który sporządzi niezbędną dokumentację powypadkową w terminie, nie później niż 14 dni od dnia wypadku.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy.

Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych)

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – (art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności,
  • stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań
  • zawodowych albo społecznych,
  • zwykłego spożywania posiłków,
  • odbywania nauki lub studiów,

Naszą ofertę dopasowujemy indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.

Cezary Myśliwiec

Share This